Thermostatische radiatorkranen

Het toepassen van thermo-statische radiatorkranen op de radiatoren heeft aan-trekkelijke voordelen ten opzichte van het gerbuik standaard radiatorkranen.


 

Thermostatische radiatorkranen = meer comfort

De mogelijkheid om de temperatuur per vertrek apart te kunnen regelen verhoogt het comfort van uw verwarming en dus het binnenklimaat in uw woning. Dit is te bereiken door gebruik te maken van thermostatische radiatorkranen op uw radiatoren. Deze radiatorkranen bieden comfort en gemak omdat u met de eenvoudige draaiknop per vertrek een temperatuur kunt bepalen. Als de temperatuur eenmaal ingesteld is doet de thermostatische radiatorkraan de rest, volautomatisch en 24 uur per dag. Nauwkeurig reageert de radiatorkraan op de kleinste temperatuurschommelingen en zorgt ervoor dat de temperatuur in de ruimte aangenaam constant blijft.

Energiebesparen met thermostatische radiatorkranen

Thermostatische radiatorkraanHet gebruik van thermostatische radiatorkranen is energiebesparend. Ze houden rekening met de afgifte van warmte door andere warmtebronnen dan de centrale verwarminginstallatie zelf. Dit kan bijvoorbeeld zoninstraling door de ramen zijn maar ook warmte van: open haard of houtkachel, aanwezige personen, verlichting, huishoudelijke apparaten en kooktoestellen. De opbrengst van deze overige warmtebronnen gaan niet verloren. De thermostatische radiatorkranen zorgen er namelijk voor dat de radiatoren precies voldoende warmte afgeven om de gewenste temperatuur op peil te houden. Hierdoor kunnen besparingen van 10-15% worden behaald ten opzichte van het gebruik van gewone standaard radiatorkranen.


Radiatorkranen met begrenzingsfunctie

Het gebruik van thermostische radiatoren bespaart dus energie. Toch is er nog meer besparing mogelijk. Dat kan worden bereikt door de hoeveelheid water af te stemmen op de warmteafgifte van de radiator. Dit lukt door radiatorkranen toe te passen voorzien van een begrenzingfunctie. De installateur kan de installatie inregelen zodat de maximale hoeveelheid water die door de radiator mag stromen zo voor een besparing kan zorgen van ca. 20%. Let er wel op dat dit inregelen gebeurt. Men wil het nog al eens vergeten wat tot problemen en een hoger energieverbruik kan leiden.


Meer dan 100% rendement behalen is mogelijk

Een belangrijk punt bij de keuze van een cv-ketel is het te behalen rendement. De HR ketels van tegenwoordig zijn in staat rendementen te halen van soms wel meer dan 100%. Het meest optimale resultaat wordt bereikt als de temperatuur van het afgekoelde verwarmingswater zo laag mogelijk is. Hoe lager deze retourtemperatuur is, hoe hoger het rendement. Thermostatische radiatorkranen dragen bij aan het bereiken van een lage retourtemperatuur van het verwarmingswater. Als de thermostatische radiatorkraan de aanvoer van de hoeveelheid warm water vermindert omdat de gewenste temperatuur in het vertrek benaderd wordt zal het water in de radiator verder afkoelen. Hierdoor daalt de retourtemperatuur van het water en zorgt ervoor dat de cv ketel zijn hoogste rendement kan behalen. Thermostatische kranen zijn dus bijzonder geschikt in combinatie met een HR cv ketel om een zo hoog mogelijk rendement te behalen.