Cv storingenen

Problemen met de cv ketel en of cv-installatie die u mogelijk zelf kunt oplossen.


 

Diverse cv storingen,mogelijke oorzaken en oplossingen

Probleem of storing Mogelijke oorzaak Oplossing/controlepunten
Geen warm water bij
openen van kraan
Ketel is niet in bedrijf Zit de stekker in het stopcontact - Is er een zekering doorgeslagen - Is de gaskraan voldoende open
Waterdruk is te laag ( onder 1 bar) Cv installatie bijvullen
Radiatoren worden niet goed warm Kamerthermostaat staat te laag Kamerthermostaat hoger stellen
Radiatorkraan is niet open Radiatorkraan (verder) open draaien
Ketel is niet in bedrijf Zit de stekker in het stopcontact - Is er een zekering doorgeslagen - Is de gaskraan voldoende open
Cv ketel werkt niet Kamerthermostaat staat te laag Kamerthermostaat hoger stellen
Ketel is niet in bedrijf Zit de stekker in het stopcontact - Is er een zekering doorgeslagen - Is de gaskraan voldoende open
Waterdruk is te laag ( onder 1 bar) Cv installatie bijvullen
Ketel staat op storing Reset de ketel (met reset toets) indien dit niet werkt een installateur raadplegen
Gasdruk is te laag Gaskraan verder opendraaien
Waterdruk is te laag (onder 1 bar) Te weinig water in de cv-installatie Cv-installatie bijvullen
Waterlekkage Raadpleeg installateur
Grote temperatuur-schommelingen van het warmwater Te weinig watertoevoer Waterkraan verder opendraaien
Tikkende geluiden van de cv-leidingen Cv-leidingen zitten knel in klemmen Klemmen losser draaien - klemmen met vet insmeren - doorvoeringen in wanden,muren en/of vloeren vergroten
Borrelende geluiden in cv-leidingen en/of radiatoren Lucht in de cv-installatie Cv-installatie ontluchten
Stromingsgeluiden in cv-leidingen Water in de cv-installatie stroomt te snel Raadpleeg installateur
Ernstige waterlekkage onder of bij de cv ketel Ketel of cv-leidingen zijn defect of beschadigd Raadpleeg installateur

Cv ketel staat in storing

Indien uw cv ketel niet functioneert en in storing staat is er op de huidige toestellen op het display een code te lezen. Deze code duid het soort storing aan. Veelal zijn deze cv storingen alleen door een installateur op te lossen.
Kijk in uw documentatie over de cv ketel of u zelf de storing kunt oplossen.
Is dit niet mogelijk dan dient u een installateur in te schakelen.